Selecteer een pagina

Patronen

Ze staat op een papier wat ik op de grond gelegd heb. Op dat papier staan de woorden “keuze maken”. Het is het laatste papier van een reeks die op de grond een acht vormt. “O wow, wat bizar! Hier staan voelt echt zo anders dan daar!”

Een uur eerder. Mijn coachee vertelt over een aanvaring met een collega. Een collega waar ze al vaker een aanvaring mee gehad heeft. Het voelt als een muur waar ze elke keer opnieuw tegenaan botst met frustratie en boosheid tot gevolg. “Het is elke keer hetzelfde liedje. Ik vraag haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren, maar ze doet altijd net waar ze zelf zin in heeft.”

Een herkenbare situatie. Een situatie die ze vergelijkt met voorgaande voorvallen met diezelfde collega. Voorvallen die voor haar elke keer opnieuw uitmondden in frustratie en boosheid. Ze voelt zich machteloos, wil graag dat het een volgende keer wél anders verloopt en gaat vol in gevecht met de betreffende collega. Dat gevecht bestond de laatste keer uit een woordenwisseling inclusief stemverheffing. Deze collega weigerde weer haar instructies op te volgen en trekt daarmee voor haar gevoel haar kennis en kunde in twijfel.

Na deze ronde van vechten, machteloosheid en stemverheffing vraag ik haar nogmaals te vertellen over deze laatste aanvaring. We gaan samen uitproberen of er ook een andere reactie mogelijk is, of ze gedurende zo’n aanvaring een andere keuze zou kunnen maken. Kan ze accepteren dat deze collega niet direct haar instructies opvolgt en dat ze daar enorm van baalt? Ze aarzelt, gaat vervolgens op het papier staan waar de woorden “Balen en acceptatie” op staan.

“Hoe voel je je?” “Boos, gefrustreerd, ik baal ervan dat ze niet gewoon doet wat ik haar vraag te doen! Ik snap niet waarom ze niet doet wat ik vraag!” Haar lichaamstaal onderstreept haar woorden: ze verstrakt en haar ogen spuwen vuur.

“Heb je haar weleens de vraag gesteld waarom ze niet doet wat je haar vraagt?” “Nee, nog nooit.”

“Wat zou er kunnen gebeuren als je haar die vraag stelt?” Ze blijft stil, haar gewicht verplaatsend van het ene been op het andere en weer terug, wikkend en wegend. “Misschien kan ze me dan uitleggen waarom ze doet wat ze zelf wil….”, zegt ze aarzelend.

Ik maak inwendig een sprongetje als ik haar ogen zie oplichten terwijl ze dit zegt. Het eerste kwartje lijkt te zijn gevallen. “Wat zou jou kunnen helpen zodat je die vraag een volgende keer daadwerkelijk kan stellen?” “Tot tien tellen en een paar keer diep ademhalen om rustig te worden”, antwoordt ze direct.

Ik vraag haar de daad bij het woord te voegen en terwijl ze met haar ogen dicht een paar keer diep ademhaalt, zie ik haar ontspannen. De spanning zakt weg en ze staat weer wat rustiger en steviger op beide benen in plaats van wiebelend. Vervolgens stapt ze op het papier met de woorden “keuze maken”. Van die frustratie en die boosheid waarmee ze over de situatie vertelde is niks meer over.

Door de verschillende stappen van deze acht-vorm op de grond te doorlopen, realiseerde ze zich haar patroon. Een patroon van een situatie die anders verloopt dan ze bedacht had, gevolgd door frustratie, boosheid en onbegrip, wat vervolgens escaleert in ruzie of gespannen verder werken.

Zichzelf de tijd gunnen om een andere keuze te maken, de regie te behouden en zichzelf letterlijk lucht te geven, haalt de frustratie voor een groot deel weg. Het leidt tot een constructievere reactie: een gesprek waarin ze aan haar collega kan uitleggen waarom ze bepaalde instructies geeft en ze ook van haar collega kan horen waarom die telkens haar eigen plan trekt.

Twee weken later. Mijn telefoon kondigt aan dat ik een appje krijg. Het is een appje van mijn coachee: “Het was weer zover. Mijn collega trok weer haar eigen plan en ik voelde de boosheid weer opkomen. Ik heb diep ademhalend tot tien geteld en ben toen het gesprek aan gegaan. Blijkt dat ze helemaal niet snapte wat ik bedoelde met mijn instructies, maar dat ze niet om uitleg durfde te vragen!” “YES!” app ik terug, onwijs trots dat ze haar patroon doorbroken heeft en een andere keuze gemaakt heeft. Een mooi staaltje menselijk meesterschap.

Heb jij ook van die terugkerende situaties waar je gefrustreerd door raakt? Ik ga graag met je op onderzoek uit om te kijken wat jij nodig hebt om die frustratie om te zetten in ontspanning. Plan nu een afspraak in voor een kennismakingsgesprek, dan gaan we samen aan de slag.